PROTIPOŽIARNA 
BEZPEČNOSŤ PRE VAŠE STAVBY

"Nedovoľte Vašim hodnotám zhorieť !"

Vaša spokojnosť je naša radosť. Presvedčte sa osobne ...

Ponúkame komplexné služby projektanta a špecialitu požiarnej ochrany pre všetky druhy stavieb

Svojou odbornosťou a skúsenosťami prispievame k navrhovaniu, realizácii a užívaniu bezpečných stavebných objektov

Vytvárame technické riešenia, ktoré pomáhajú klientom pri zabezpečení ochrany života, zdravia a majetku

Unikátnosť každého projektu si vyžaduje individuálny prístup, ktorý je u nás samozrejmosťou

Celý projekt je od prvého kontaktu až po konečný výsledok premyslený do najmenších detailov

Spolupracujeme s investormi, projektantmi, architektmi, inžiniermi či developermi na celom Slovensku

PONUKA SLUŽIEB

PROJEKTY POŽIARNEJ OCHRANY

Projektové dokumentácie riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb pre všetky konania v rámci stavebného zákona alebo na základe individuálnych požiadaviek klientov.

Chcem zistiť viac

INŽINIERSKA ČINNOSŤ

Sprostredkovanie záväzných písomných stanovísk dotknutých orgánov štátneho požiarneho dozoru (hasičov) k projektovej dokumentácii stavby s výnimkou drobných a jednoduchých stavieb.

Chcem zistiť viac

ZAMERANIE A ZAKRESLENIE STAVBY

Zameriavacie práce a obhliadky v mieste stavby, vytvorenie potrebných podkladov a výkresov stavebného diela pre účely riešenia protipožiarnej bezpečnosti.

Chcem zistiť viac

PROTIPOŽIARNY DOZOR A AUDITY

Realizácia kontrol zameraných na plnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti stavieb počas ich uskutočňovania a vykonávanie auditov pred kolaudáciou.

Chcem zistiť viac

KONZULTÁCIE A PORADENSTVO

Riešenie otázok a problematiky ochrany pred požiarmi na stavbách podľa požiadaviek klientov. Poskytovanie nezáväzných vyjadrení, odborného poradenstva a ďalších informácií.

Chcem zistiť viac

ŠPECIFICKÉ PROJEKTY

Projektové dokumentácie protipožiarnej bezpečnosti pre umiestňovanie technických a technologických zariadení, analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru a ďalšie podľa osobitných požiadaviek klientov.

Chcem zistiť viac

NÁŠ PRÍSTUP

ODBORNÁ STAROSTLIVOSŤ

Vysoká odbornosť, vedomosti a praktické skúsenosti či pravidelné odborné vzdelávanie sú pevným základom našej práce. Dokážeme čeliť aj zložitým výzvam.

VÁŽIME SI KLIENTOV

Priama a dôsledná komunikácia, férové ceny, snaha vyhovieť požiadavkám klientov a dostupnosť našich služieb na celom území SR sú u nás samozrejmosťou.

RIEŠENIA NA MIERU

Navrhujeme optimálne riešenia, ktoré zohľadňujú celý rad faktorov od návrhu potrebnej úrovne opatrení požiarneho zabezpečenia až po minimalizáciu nákladov investora na ich realizáciu.

KVALITNÉ SPRACOVANIE

Garantujeme vysokú kvalitu našich projektov vďaka dostupnosti a znalostiam technických predpisov, využívaniu moderných technológií, grafických a výpočtových softvérov.

DODRŽIAVAME TERMÍNY

Okrem odborne a kvalitne vykonanej práce je našou rovnocennou prioritou dokončiť všetky projekty a zadania v dohodnutom termíne, aby sme zaručili Vašu maximálnu spokojnosť.

FLEXIBILNÉ MOŽNOSTI

Sme pripravení zohľadniť špecifické potreby klientov a osobitné požiadavky na obsahovú alebo vizuálnu stránku projektov a zadaní v medziach platných predpisov.