CENNÍK SLUŽIEB

PROJEKTY POŽIARNEJ OCHRANY

A.1 Jednopodlažný rodinný dom nepodpivničený

Úžitková plocha do 150 metrov štvorcových I Počet paré: 4

100,00 €

A.2 Jednopodlažný rodinný dom nepodpivničený

Úžitková plocha viac ako 150 metrov štvorcových I Počet paré: 4

110,00 €

A.3 Jednopodlažný rodinný dom podpivničený

Úžitková plocha do 150 metrov štvorcových I počet paré: 4

120,00 €

A.4 Jednopodlažný rodinný dom podpivničený

Úžitková plocha viac ako 150 metrov štvorcových I Počet paré: 4

130,00 €

A.5 Dvojpodlažný rodinný dom nepodpivničený

Úžitková plocha do 200 metrov štvorcových I Počet paré: 4

140,00 


A.6 Dvojpodlažný rodinný dom nepodpivničený

Úžitková plocha viac ako 200 metrov štvorcových I Počet paré: 4

150,00 €

A.7 Dvojpodlažný rodinný dom podpivničený

Úžitková plocha do 250 metrov štvorcových I Počet paré: 4

160,00 €

A.8 Dvojpodlažný rodinný dom podpivničený

Úžitková plocha viac ako 250 metrov štvorcových I Počet paré: 4

170,00 €

A.9 Trojpodlažný rodinný dom nepodpivničený

Úžitková plocha neobmedzená I Počet paré: 4

180,00 €

A.10 Trojpodlažný rodinný dom podpivničený

Úžitková plocha neobmedzená I Počet paré: 4

200,00 €

A.11 Viacpodlažný a atypický rodinný dom

Úžitková plocha neobmedzená I Počet paré: podľa požiadavky

individuálne

cenová ponuka

A.12 Každé ďalšie paré projektovej dokumentácie

Nad stanovený počet zahrnutý v cenníkovej cene projektu rodinného domu

+ 10,00 €

B. Stavba nevýrobného charakteru

Úžitková plocha neobmedzená I Počet paré: podľa požiadavky

individuálne

cenová ponuka

C. Stavba na bývanie a ubytovanie okrem rodinného domu

Úžitková plocha neobmedzená I Počet paré: podľa požiadavky

individuálne

cenová ponuka

D. Stavba so zhromažďovacím priestorom pre veľký počet osôb

Úžitková plocha neobmedzená I Počet paré: podľa požiadavky

individuálne

cenová ponuka

E. Stavba jednotlivej, radovej alebo hromadnej garáže

Počet parkovacích miest neobmedzený I Počet paré: podľa požiadavky

individuálne

cenová ponuka

F. Stavba so zdravotníckym zariadením a zariadením sociálnych služieb

Úžitková plocha neobmedzená I Počet paré: podľa požiadavky

individuálne

cenová ponuka

G. Stavba výrobného charakteru

Úžitková plocha neobmedzená I Počet paré: podľa požiadavky

individuálne

cenová ponuka

H. Poľnohospodárska stavba

Úžitková plocha neobmedzená I Počet paré: podľa požiadavky

individuálne

cenová ponuka

I. Jednopodlažný sklad a otvorený sklad

Úžitková plocha neobmedzená I Počet paré: podľa požiadavky

individuálne

cenová ponuka

J. Otvorené technologické zariadenie

Druh technológie neobmedzený I Počet paré: podľa požiadavky

individuálne

cenová ponuka

OSTATNÉ SLUŽBY

A. Obhliadka v mieste stavby

Jestvujúce stavby osadené v pôvodnej zástavbe

20,00 €

B. Inžinierska činnosť

Stanovisko Hasičského a záchranného zboru k projektovej dokumentácii

30,00 €

C. Zameriavacie práce na stavbe

Zameranie skutkového vyhotovenia stavby pomocou meracej techniky

16,00 €/hod.

D. Zakresľovacie práce

Zakresľovanie skutkového vyhotovenia stavby do digitálnej podoby

16,00 €/hod.

E. Protipožiarny dozor a audit na stavbe

Kontrola plnenia protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe + písomná správa

16,00 €/hod.

F. Konzultácie a poradenstvo

Odborné poradenstvo v oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb

16,00 €/hod.

G. Špecifické projekty

Protipožiarna bezpečnosť technologických zariadení, ...

Analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru, ...

Požiarne poplachové smernice, požiarne evakuačné plány, ...

individuálne

cenová ponuka

H. Cestovné

Prvých 50 km (tam aj späť) sa neúčtuje !

0,40 €/km