NAŠI PROJEKTANTI

Ing. Roman Badík

Projektant a špecialista požiarnej ochrany

Pevné základy svojich odborných znalostí z oblasti pozemných stavieb a ochrany pred požiarmi nadobúdal postupne na strednej a neskôr na vysokej škole. Cenné pracovné skúsenosti získaval vo farmaceutickom, chemickom a automobilovom priemysle pri zaisťovaní protipožiarnej bezpečnosti výrobných závodov, skladových objektov, prevádzkových priestorov či technologických zariadení a vykonávaní dohľadu nad protipožiarnou bezpečnosťou pri investičných projektoch.

 Činnosti projektanta a špecialistu požiarnej ochrany sa v súčasnosti venuje na plný úväzok. Táto práce je zároveň jeho koníčkom. Medzi jeho hlavné prednosti patrí technické myslenie, cit pre detail, zodpovedný prístup a neustále posúvanie odborných znalostí na vyššiu úroveň.

Od roku 2020 je členom Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.