NAŠI PROJEKTANTI

Ing. Roman Badík
Projektant a špecialista požiarnej ochrany

Pevné základy svojich súčasných odborných znalostí z oblasti konštrukcií pozemných stavieb a protipožiarnej bezpečnosti nadobudol v rámci štúdia na strednej a vysokej škole v odboroch zameraných na túto problematiku.

Cenné pracovné skúsenosti získaval postupne vo farmaceutickom a chemickom priemysle či automobilovom priemysle pri zaisťovaní požiarnej ochrany výrobných závodov, skladových objektov, prevádzkových priestorov a technologických zariadení a vykonávaní protipožiarneho dohľadu pri veľkých investičných projektoch.

Činnosti projektanta a špecialistu požiarnej ochrany sa venuje na plný úväzok. Práca je zároveň jeho koníčkom. Medzi jeho hlavné prednosti patrí technické myslenie, cit pre detail, zodpovedný prístup a neustále vzdelávanie sa.

Od roku 2020 je členom Asociácie pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.