NAŠE PROJEKTY

JEDNOPODLAŽNÁ SKLADOVÁ HALA

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Skladovanie oceľových valcovaných alebo tenkostenných profilov a sypkých anorganických hmôt na báze cementu, vápna a pod. vo vrstvách na podlahe alebo v regálových systémoch.

HALOVÝ SKLAD

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Stavebné úpravy a zmena v užívaní priestorov stavby pozostávajúcej z dvojpodlažnej administratívnej časti a jednopodlažnej prevádzkovej časti s dielňou pneuservisu, dielňou mechanických opráv vozidiel vrátane skladového priestoru a skladom nehorľavých stavebných materiálov. 

JEDNOPODLAŽNÝ RODINNÝ DOM

Projektová dokumentácia pre rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

Rodinný dom vytvorený prestavbou pôvodného murovaného hospodárskeho objektu v 90. rokoch 20. storočia.

INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Vytvorenie nového obytného územia v 55 samostatne stojacich rodinných domoch vrátane novej transformačnej stanice, technického vybavenia a dopravného riešenia územia.

PRESTAVBA MLYNU NA BYTOVÝ DOM

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Budova pôvodného mlynu prestavaná na bytový dom so 6 bytovými jednotkami na troch nadzemných podlažiach a viacfunkčnými prevádzkovými priestormi v suteréne vrátane 2 nových jednopodlažných prístavieb s bytovými jednotkami.

REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Rekonštrukcia staršieho trojpodlažného rodinného domu so vstavanou garážou a podkrovím, ktorý bol pôvodne postavený ako rekreačná chata.

POŽIČOVŇA PROFESIONÁLNEHO NÁRADIA

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Priestory pre skladovanie, výdaj a príjem elektrického a mechanického náradia vrátane administratívneho a sociálneho zázemia v jednopodlažnej kontajnerovej zostave pripojenej na inžinierske siete.

BUNGALOV S GARÁŽOU

Dodatok k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie

Dopracovanie dodatočných požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti k typovej projektovej dokumentácii jednopodlažného rodinného domu so vstavanou garážou pre osadenie stavby na konkrétnej parcele s ohľadom na okolitú zástavbu existujúcich dreveníc.

TROJPODLAŽNÝ RODINNÝ DOM

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

Dokončená novostavba trojpodlažného rodinného domu s členitým pôdorysom, vstavanou dvojgarážou a vnútorným osobným výťahom osadená v svahovitom teréne.

DVOJPODLAŽNÝ RODINNÝ DOM

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Novostavba dvojpodlažného nepodpivničeného rodinného domu so štyrmi obytnými miestnosťami a vonkajšou terasou osadená v rovinatom teréne.  

INŠTALÁCIA VSTUPNÝCH TURNIKETOV

Posúdenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti

Stanovenie dodatočných požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pre vyhotovenie a osadenie turniketov vo vstupných vestibuloch univerzitných budov na únikových cestách pre zaistenie kontrolovaného vstupu a bezpečnej evakuácie osôb.

JEDNOPODLAŽNÝ RODINNÝ DOM

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Novostavba jednopodlažného nepodpivničeného rodinného domu s piatimi obytnými miestnosťami, vstavanou garážou a vonkajšou terasou osadená v rovinatom teréne.

ENVIRONMENTÁLNE CENTRUM

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Novostavba dvojpodlažného centra s multifunkčným priestorom pre prednášky, výstavy a projekcie vrátane zázemia a dvomi ubytovacími bunkami so spoločenskou miestnosťou.

JEDNOPODLAŽNÝ RODINNÝ DOM

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Novostavba jednopodlažného nepodpivničeného rodinného domu so štyrmi obytnými miestnosťami, záhradným skladom, prístreškom pre osobné automobily a vonkajšou terasou osadená v rovinatom teréne.

RODINNÝ DOM S USTÚPENÝM PODLAŽÍM

Projektová dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením

Novostavba trojpodlažného rodinného domu bez podpivničenia osadená v rovinatom teréne s ustúpeným druhým poschodím, na ktorom je umiestnená veľká hobby miestnosť a priestor na cvičenie.

REKONŠTRUKCIA REŠTAURÁCIE V POLYFUNKČNOM OBJEKTE

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

Rekonštrukcia interiéru reštaurácie so zázemím na prvom podzemnom podlaží vrátane kuchyne a výdaja jedál na prvom nadzemnom podlaží v prevádzkových priestoroch polyfunkčného objektu. 

JEDNOPODLAŽNÝ RODINNÝ DOM S PLOCHOU STRECHOU

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Novostavba prízemného nepodpivničeného rodinného domu so štyrmi obytnými miestnosťami, dvojgarážou pre osobné automobily a krytou vonkajšou terasou osadená v rovinatom teréne.

OBJEKT VÝKONU TRESTU

Projektová dokumentácia pre zmenu účelu využitia

Zvýšenie ubytovacej kapacity pre odsúdených a zmena účelu niektorých miestností v objekte výkonu trestu so štyrmi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím.

PRESTAVBA A PRÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Prestavba staršieho jednopodlažného rodinného domu so šikmou strechou a zväčšenie úžitkovej plochy prístavbou na rodinný dom s tromi obytnými miestnosťami a pracovňou.

PRESTAVBA BÝVALEJ ŠKOLY NA MATERSKÚ ŠKOLU

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Prestavba starej budovy bývalej školy so suterénom, dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím na materskú školu s tromi triedami pre 20 detí, jedálňou a výdajňou jedál so zázemím.

POBOČKA POISŤOVNE

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

Pobočka poisťovne s klientskym centrom, kancelárskymi priestormi a zázemím po rekonštrukcii interiéru a zmene vnútornej dispozície priestorov v polyfunkčnom obchodnom centre.

JEDNOPODLAŽNÝ RODINNÝ DOM

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Novostavba jednopodlažného rodinného domu so šikmou strechou s piatimi obytnými miestnosťami, vstavanou dvojgarážou s výlezom do podstrešného priestoru a vonkajšou krytou terasou.

DVOJPODLAŽNÝ RODINNÝ DOM S BAZÉNOM

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Novostavba dvojpodlažného rodinného domu so šikmou strechou prepojeného s bazénovou halou s piatimi obytnými miestnosťami a otvoreným povalovým priestorom s galériou.

PREVÁDZKA BISTRA V POLYFUNKČNOM OBJEKTE

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Zmena účelu využitia administratívnych priestorov na prevádzku bistra v polyfunkčnom objekte s jedným nadzemným podlažím a dvomi podzemnými podlažiami vo svahovitom teréne.