NAŠE PROJEKTY

JEDNOPODLAŽNÁ SKLADOVÁ HALA

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Skladovanie oceľových valcovaných alebo tenkostenných profilov a sypkých anorganických hmôt na báze cementu, vápna a pod. vo vrstvách na podlahe alebo v regálových systémoch.

HALOVÝ SKLAD

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Stavebné úpravy a zmena v užívaní priestorov stavby pozostávajúcej z dvojpodlažnej administratívnej časti a jednopodlažnej prevádzkovej časti s dielňou pneuservisu, dielňou mechanických opráv vozidiel vrátane skladového priestoru a skladom nehorľavých stavebných materiálov. 

JEDNOPODLAŽNÝ RODINNÝ DOM

Projektová dokumentácia pre rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby

Rodinný dom vytvorený prestavbou pôvodného murovaného hospodárskeho objektu v 90. rokoch 20. storočia.

INDIVIDUÁLNA BYTOVÁ VÝSTAVBA

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Vytvorenie nového obytného územia v 55 samostatne stojacich rodinných domoch vrátane novej transformačnej stanice, technického vybavenia a dopravného riešenia územia.

PRESTAVBA MLYNU NA BYTOVÝ DOM

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Budova pôvodného mlynu prestavaná na bytový dom so 6 bytovými jednotkami na troch nadzemných podlažiach a viacfunkčnými prevádzkovými priestormi v suteréne vrátane 2 nových jednopodlažných prístavieb s bytovými jednotkami.

REKONŠTRUKCIA RODINNÉHO DOMU

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Rekonštrukcia staršieho trojpodlažného rodinného domu so vstavanou garážou a podkrovím, ktorý bol pôvodne postavený ako rekreačná chata.

POŽIČOVŇA PROFESIONÁLNEHO NÁRADIA

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Priestory pre skladovanie, výdaj a príjem elektrického a mechanického náradia vrátane administratívneho a sociálneho zázemia v jednopodlažnej kontajnerovej zostave pripojenej na inžinierske siete.

BUNGALOV S GARÁŽOU

Dodatok k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie

Dopracovanie dodatočných požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti k typovej projektovej dokumentácii jednopodlažného rodinného domu so vstavanou garážou pre osadenie stavby na konkrétnej parcele s ohľadom na okolitú zástavbu existujúcich dreveníc.

TROJPODLAŽNÝ RODINNÝ DOM

Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia

Dokončená novostavba trojpodlažného rodinného domu s členitým pôdorysom, vstavanou dvojgarážou a vnútorným osobným výťahom osadená v svahovitom teréne.